فلسفه چیست 2

حجم فایل : 458.1 KB
نوع فایل : پاور پوینت
تعداد اسلاید ها : 21
بنام خدا فلسفه چیست 2
جلسه دوم 2-1)فلسفه و علوم انسانی

-علوم انسانی عبارتند از: روانشناسی ، جامعه شناسی، علم سیاست، علم اخلاق، هنر و علم حقوق و غیره.
-عقاید دانشمندان علوم انسانی درباره ماهیت و حقیقت“انسان“ اساس و شالوده نظرات
آنها در رشته های علوم انسانی است. نظرات متفاوت آنها درباره انسان باعث بروز عقاید
متفاوت می شود.
-عقاید دانشمندان علوم انسانی درباره ماهیت و حقیقت“انسان“، از راههای“علمی و تجربی“ امکان پذیر نیست.
2-2)فلسفه و روانشناسی
2-2-1)تعریف روانشناسی: علمی که در آن حالات روانی و رفتارآدمی بررسی و تحقیق می شود.
-علم روانشناسی از قرن هجدهم میلادی با استفاده از روش های تجربی و اندازه گیری،
رو به رشد نهاد. الف)تناسب روانشناسی با مکتب فلسفی
2-2-2)پیوند فلسفه و روانشناسی
ب)بحث شناخت یا معرفت

الف)تناسب روانشناسی با مکتب فلسفی
یکی دیگر از پیوندهایی که بین فلسفه و روانشناسی وجود دارد مسئله“تناسب روانشناسی با مکتب فلسفی“است. اگر فیلسوفی معتقد باشد که انسان علاوه بر جسم مادی، دارای یک روح غیرمادی نیز هست، روانشناسی متناسب با مکتب او با روانشناسی متناسب با مکتب فیلسوف دیگری که انسان را چیزی غیراز همین جسم مادی نمی داند، متفاوت است. ب) بحث شناخت
-یکی از پیوندهای میان فلسفه و روانشناسی بحث“شناخت یا معرفت“است.
بحث ”شناخت“ که در آن از حقیقت ذهن آدمی و قواعد آن در شناخت عالم خارج سخن به میان می آید، یکی از بحث های مهم فلسفه است.

-بحث“ شناخت“در روانشناسی نیز مطرح می شود، چونکه“شناخت“ یکی از افعال روانی انسان است. 2-3) فلسفه و جامعه شناسی
2-3-1)تعریف جامعه: تجمع گسترده ای از مردم با عقاید و سنتها و روش های زندگی
و منافع اقتصادی و سیاسی مشترک که برای رسیدن به اهداف مشترکشان، آگاهانه با یکدیگر تعاون عمومی دارند.
2-3-2)پیوند فلسفه و جامعه شناسی الف)اصالت فرد و اصالت جامعه
ب)بحث شناخت یا معرفت
الف)اصالت فرد و اصالت جامعه
یکی از پیوندهای میان فلسفه و جامعه شناسی مبحث“اصالت فرد و جامعه“ است.
بعضی از جامعه شناسان اصالت را به فرد و بعضی دیگر اصالت را به جامعه می دهند.
-پیروان مکتب“اصالت جامعه“ برای جامعه وجودی مستقل و متفاوت از افراد جامعه قائلند.
-اینکه آیا“جامعه“ برای خود وجودی مستقل از افراد جامعه دارد یا خیر، یک بحث“فلسفی“ است. -پیروان مکتب“اصالت فرد“ در جامعه شناسی، جامعه را چیزی غیراز مجموع افراد نمی دانند و برای جامعه وجود مستقلی جدای از افراد قائل نیستند. ب) انسان و پایگاه طبقاتی او
-“انسان و پایگاه طبقاتی او یک از مباحث جامعه شناسی است که ریشه در بینش“فلسفی“ جامعه شناسان دارد. این بحث که آیا انسان کاملا تابع پایگاه طبقاتی
...